.:De trælse regler:.

Aalestrup-Rc

For at alle der gør brug af “klubbens” Rc Biler er jeg nød til at lave nogle enkelte regler som alle deltager bør følge. Reglerne er lavet for at alle trives og at det ydre miljø sikres mod skader og de enkelte deltager forstår at opføre sig ordenligt. Reglerne kan måske virke lidt “stramme” men de nu ret enkelte at følge:

Medlemskontingent:
1) Der betales for 12 mdr. ( fra den 1.3.2023 ) – Der kigges på om betalingen kan deles i 2 men binding er 12 mdr.
2) Der tilbagebetales ikke indbetalte kontingenter.
3) Ved indmelding får du en mail med betalings information, denne kan også findes på siden “kontingent”
4) Man er først medlem når kontingent er betalt.
5) Der er og vil løbende blive lavet rabat aftaler hos forskellige forhandlere
6) Passivt medlemskab er kun et støtte medlem, brug af klubbens faciliteter og arrangementer er efter “pris liste”

  1. I henhold til foreningens love er ethvert medlem forpligtet til at betale det af generalforsamlingen vedtagne kontingent til foreningen.
  2. Kontingent betales “”Dato indsættes””
  3. Beløb, som ikke betales rettidigt, vil der blive rykket for. Ved denne rykker er der en betalingsfrist på 10 hverdage.
  4. Indbetales gælden ikke ved fristens udløb, pålægges der ved 2. rykker et gebyr på 100 kr.
  5. Hvis betaling stadig ikke kommer,vil man miste sit medlemskab og kan ikke optages som medlem før resterende skyldige beløb er betalt.Klub tider, aktiviteter, brug af:
1) “Medlemmer der har nøgle(kort) kan gøre brug af klubbens faciliteter efter behov og under eget ansvar.
2) Alle medlemmer der gør brug af klubben må og kan informere på vores facebook side at der er åben.
3) Klub tider er pt. hver fredag aften fra kl. 18.00-20.00 og lørdag fra kl. 14.00-18.00 – Flere klub tider kommer.
4) Det forventes af alle medlemmer, at de tager aktiv del i de aktiviteter, vedligehold mv. og kan være med til at gøre ord til handling.

5) Euforiserende stoffer er IKKE tilladt i klubben eller til arrangementer – opdages dette vil der ske permanent bortvisning.
5a) Energi drikke af en hvert art er ikke ønsket.
6) Alkohol er kun tilladt i det omfang at der er klub-dage eller klub aftener hvor der IKKE er personer under 18 år tilstede.
7) Der sælges ikke alkohol i klubben.

Brug af klubbens Rc Biler:
1) Klubben stiller biler til rådighed i det omfang det kan lade sig gøre.
2) Når en bil lånes i klubben vil den være i tip top stand, samme gælder når den leveres tilbage efter brug.
3) Ved udlån af en RC bil står den enkelte deltager ikke til ansvar for evt. skader der laves på en udlånt RC bil. Dog forventes det at låner er med til at istandsætte en bil efter brug.
4) Bliver der kørt uhensigtsmæssigt med de udlånte Rc Biler vil aktiviteten blive afbrudt.
5) Er der en eller flere deltager der ikke forstår “nej” eller ikke behandler sine meddeltager ordenligt, respektløs eller andet, forbeholder klubben sig retten til, at man vil blive bortvist eller irettesat.
6) Der udlånes ikke RC biler medmindre min. en fra Aalestrup-Rc er med.
7) Alders gruppen for lån af RC bil er fra 6 år.
Har man sin egen RC bil er alderen uden betydning
8) Der køres primært på Banen i Aalestrup og Aalestrup Ridecenter
9) Vælger en eller flere deltager at køre på andre baner end den bane/faciliteter der er i Aalestrup, sker dette ikke under regi af Aalestrup-Rc og et hvert ansvar for evt. skader på bane(r), bygninger eller andet kan ikke rettes mod Aalestrup-Rc.
10) Forsikring, personskade eller skade på ydre miljø forgår på deltagernes eget ansvar!
11) Sættes der en form for afspærring op ved et eller flere hop, eller markeres en “bane” med bånd, ser jeg gerne at denne markering respekteres.


Det var lige det… Håber at se lidt deltager og forældre med jeres knejter eller piger til nogle hyggelige timer på banen i Aalestrup.

/
Klubformand
Niels Poulsen