.:Brugs betingelser:.

Aalestrup-Rc

For at alle der gør brug af “klubbens” Rc Biler er jeg nød til at lave nogle enkelte regler som alle deltager bør følge. Reglerne er lavet for at alle trives og at det ydre miljø sikres mod skader og de enkelte deltager forstår at opføre sig ordenligt. Reglerne kan måske virke lidt “stramme” men de nu ret enkelte at følge:


OBS: Fra den 1.5.2024 er der følgende ændringer i brugs betingelser i klubben.
1) Rygning er IKKE tilladt i klublokalet, der må ryges uden for lokalet. Husk at holde rent for cigaret skodder.
2) Dyr er IKKE tilladt på matrikkel, dog må hunde opholde sig i privat biler.
3) Havemøbler og lign skal stilles ind efter brug – lukketid.
4) Der MÅ ikke justeres på varme anlæg.
5) Alkohol er IKKE tilladt jvf.
6) Leg / ophold ude på udeområdet er IKKE tilladt – Der henvises til jordbanen omme bagved.
7) Parkering skal ske på de anviste p-pladser.

/BestyrelsenMedlemskontingent: opdateret 22-12-23
1) Indmelding er for 12 mdr. ( fra den 1.1.2024 til den 29.12.24 )
Betaling kan deles op i 2 rater – bindingstid er 12 måneder.
Dit kontingent køre til du selv udmelder dig.
2) Der tilbagebetales ikke indbetalte kontingenter inden for bindings perioden.
3) Ved indmelding får du en mail med betalings information.
4) Man er først medlem når kontingent er betalt.
5) Der er og vil løbende blive lavet rabat aftaler hos forskellige forhandlere.
6) Passivt medlemskab er kun et støtte medlem, brug af klubbens faciliteter og arrangementer er efter “pris liste”
7) Har du udestående fra 2023 – manglende kontingent vil du blive opkrævet din restance ved næste indmelding.
Du kan ikke gøre brug af klubbens faciliteter hvis du har et udestående med Aalestrup RC
8) Du køre på dagspas hvis du ikke er medlem dagspass er pt. 50 kr. pr. gang.
9) Alle indbetalingskort sendes til den e.post adresse du har registreret dig med. Det er dit ansvar at tjekke den mail konto for nye indbetalings kort. Får du ny e.post adresse bedes du informere Aalestrup RC om dette.
10) Et kontingent / medlemsskab kan ikke overdrages til anden person.

Klub tider, aktiviteter, brug af:
1) “Medlemmer der har nøgle kan gøre brug af klubbens faciliteter efter behov og under eget ansvar.
2) Alle medlemmer der gør brug af klubben uden for normal aktivitetstid skal informere til formanden / næstformanden.
3) Klub tider er kan ses på vores hjemme side og kan ændres fra tid til anden.
4) Det forventes af alle medlemmer, at de tager aktiv del i de aktiviteter, vedligehold mv. og kan være med til at gøre ord til handling.
5) Børn under 16 år må ikke være i klubben uden forældre / værge på hverdage med mindre andet er aftalt.
6) Der er video overvågning i klubben og på klubbens ude og inde arealer iht GDPR lovgivningen.

Euforiserende stoffer
5) Euforiserende stoffer er IKKE tilladt i klubben eller til arrangementer – opdages dette vil der ske permanent bortvisning.
6) Alkohol er kun tilladt i det omfang at der er klub-dage eller klub aftener hvor der IKKE er personer under 18 år, tilstede eller på “arbejds” dage hvor der ikke er personer under 18 år.
6a) I de fast lagte åbningstider er alkohol ikke tilladt.
7) Der sælges ikke alkohol i klubben.
8) Der er ikke nogen rygepolitik, dog bedes ryger gå uden for, hvis der er mere end 3 personer i lokalerne eller hvis andre deltager forlanger dette.

Brug af klubbens Rc Biler:
1) Klubben stiller biler til rådighed i det omfang det kan lade sig gøre.
2) Når en bil lånes i klubben vil den være i tip top stand, samme gælder når den leveres tilbage efter brug.
3) Ved udlån af en RC bil står den enkelte deltager ikke til ansvar for evt. skader der laves på en udlånt RC bil. Dog forventes det at låner er med til at istandsætte en bil efter brug.
4) Bliver der kørt uhensigtsmæssigt med de udlånte Rc Biler vil aktiviteten blive afbrudt.
5) Er der en eller flere deltager der ikke forstår “nej” eller ikke behandler sine meddeltager ordenligt, respektløs eller andet, forbeholder klubben sig retten til, at man vil blive bortvist eller irettesat.
6) Der udlånes ikke RC biler medmindre min. et medlem fra Aalestrup-Rc er med.
7) Minimums alder ved lån af klubbens Traxxas Bandit er 5 år. – Bilerne vil blive droslet ned.
8) Der køres primært på Banen i Aalestrup og Aalestrup RC klub hal på Testrupvej 4
9) Vælger en eller flere deltager at køre på andre baner end den bane/faciliteter der er i Aalestrup-rc område, sker dette ikke under regi af Aalestrup-Rc og et hvert ansvar for evt. skader på bane(r), bygninger eller andet kan ikke rettes mod Aalestrup-Rc.
10) Forsikring, personskade eller skade på ydre miljø forgår på deltagernes eget ansvar, tilmed er al deltagelse i klubben på eget ansvar og for egen forsikring.
11) Sættes der en form for afspærring op ved et eller flere hop, eller markeres en “bane” med bånd, ser jeg gerne at denne markering respekteres.


Det var lige det… Håber at se lidt deltager og forældre med jeres knejter eller piger til nogle hyggelige timer på banen i Aalestrup.

/
Klubformand
Niels Poulsen

Loading