.:De trælse regler:.

Aalestrup-Rc

For at alle der gør brug af “klubbens” Rc Biler er jeg nød til at lave nogle enkelte regler som alle deltager bør følge. Reglerne er lavet for at alle trives og at det ydre miljø sikres mod skader og de enkelte deltager forstår at opføre sig ordenligt. Reglerne kan måske virke lidt “stramme” men de nu ret enkelte at følge:

Medlemskontingent:
1) Der betales for 12 mdr. ( fra den 1.1.2023 til den 29.12.23 )
2) Der tilbagebetales ikke indbetalte kontingenter.
3) Ved indmelding får du en mail med betalings information, denne kan også findes på siden “kontingent”
4) Man er først medlem når kontingent er betalt.
5) Der er og vil løbende blive lavet rabat aftaler hos forskellige forhandlere.
6) Passivt medlemskab er kun et støtte medlem, brug af klubbens faciliteter og arrangementer er efter “pris liste”

Klub tider, aktiviteter, brug af:
1) “Medlemmer der har nøgle(kort) kan gøre brug af klubbens faciliteter efter behov og under eget ansvar.
2) Alle medlemmer der gør brug af klubben må og kan informere på vores facebook side at der er åben.
3) Klub tider er kan ses på vores hjemme side og ændres fra tid til anden.
4) Det forventes af alle medlemmer, at de tager aktiv del i de aktiviteter, vedligehold mv. og kan være med til at gøre ord til handling.
5) Børn under 15 år må ikke være i klubben uden forældre / værge på hverdage.

Euforiserende
5) Euforiserende stoffer er IKKE tilladt i klubben eller til arrangementer – opdages dette vil der ske permanent bortvisning.
6) Alkohol er kun tilladt i det omfang at der er klub-dage eller klub aftener hvor der IKKE er personer under 18 år tilstede eller på “arbejds” dage hvor der ikke er personer under 18 år.
6a) I de fast lagte åbningstider er alkohol ikke tilladt.
7) Der sælges ikke alkohol i klubben.

Brug af klubbens Rc Biler:
1) Klubben stiller biler til rådighed i det omfang det kan lade sig gøre.
2) Når en bil lånes i klubben vil den være i tip top stand, samme gælder når den leveres tilbage efter brug.
3) Ved udlån af en RC bil står den enkelte deltager ikke til ansvar for evt. skader der laves på en udlånt RC bil. Dog forventes det at låner er med til at istandsætte en bil efter brug.
4) Bliver der kørt uhensigtsmæssigt med de udlånte Rc Biler vil aktiviteten blive afbrudt.
5) Er der en eller flere deltager der ikke forstår “nej” eller ikke behandler sine meddeltager ordenligt, respektløs eller andet, forbeholder klubben sig retten til, at man vil blive bortvist eller irettesat.
6) Der udlånes ikke RC biler medmindre min. en fra Aalestrup-Rc er med.
7) Minimums alder ved lån af klubbens Traxxas Bandit er 5 år. – Bilerne vil blive droslet ned.
8) Der køres primært på Banen i Aalestrup og Aalestrup RC klub hal på Testrupvej 4
9) Vælger en eller flere deltager at køre på andre baner end den bane/faciliteter der er i Aalestrup, sker dette ikke under regi af Aalestrup-Rc og et hvert ansvar for evt. skader på bane(r), bygninger eller andet kan ikke rettes mod Aalestrup-Rc.
10) Forsikring, personskade eller skade på ydre miljø forgår på deltagernes eget ansvar!
11) Sættes der en form for afspærring op ved et eller flere hop, eller markeres en “bane” med bånd, ser jeg gerne at denne markering respekteres.


Det var lige det… Håber at se lidt deltager og forældre med jeres knejter eller piger til nogle hyggelige timer på banen i Aalestrup.

/
Klubformand
Niels Poulsen